Language

Home / Turkish

Articles in Turkish

Kevin B. Anderson,
Josefina L. Martínez

Kevin Anderson “Vietnam savaşı karşıtı hareketten bu yana böyle bir şey görmemiştim”

Summary: Interview with Kevin B. Anderson regarding the movement for Palestine – Editors

Read more

The International Marxist-Humanist Organization

Uluslararası Marksist-Hümanist Örgüt Tüzüğü – İlkeler Beyanı

Summary: Turkish translation of the Constitution of the International Marxist-Humanist Organization – Editors

Read more

Peter Hudis

Frantz Fanon’un Devrimci Hümanizmi

Summary: Turkish translation of “The Revolutionary Humanism of Frantz Fanon” by Peter Hudis – Editors English original

Read more

Kevin B. Anderson,
Michael Löwy

Diyalektik ve Marksizm: Büyük Eserlerinin 100. Yılında Lukacs ve Korsch’a Bugünden Bakmak

Summary: This program was established by Turkish Marxists on the 100th anniversary of Lukács’s “History and Class Consciousness,” and Korsch’s “Marxism and Philosophy” — Editors

Read more

Kevin B. Anderson

İki Diyalektik Yıldönümü, Lukács ve Dunayevskaya

Summary: This article was published in English in International Marxist-Humanist, Dec. 13, 2023, here: https://imhojournal.org/articles/two-dialectical-anniversaries-lukacs-and-dunayevskaya/ We are pu…

Read more

Kevin B. Anderson

Fransa’da milyonlarca işçi kemer sıkma politikalarına karşı meydanlarda

Fransa’daki kitlesel işçi hareketi beklenmedik bir boyuta ulaştı ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Read more

Janet Afary,
Kevin B. Anderson

Kadın, Yaşam, Özgürlük: İran’daki Ayaklanmanın Tarihi Kökenleri

Summary: This article will appear in Dissent’s Winter 2023 issue, out in January, and was published online on Dec. 2 here, then on the IMHO Journal here. We are publishing the Turkish version, which a…

Read more
The gravestone of Karl Marx in North London, England. The gravestone is surrounded by green trees. The gravestone is made of marble and has a bust of Marx carved atop it. Inscribed in gold below the bust are the words "WORKERS OF ALL LANDS UNITE."

Kevin B. Anderson

Hayır, Karl Marx Avrupa-Merkezci değildi

“Marx’a olan saldırılar arasında daha geniş çevrelere ulaşabilen, özellikle de ilerici entelektüeller ve akademisyenler arasında yaygın olan bir suçlama Marx’ın Avrupa-merkezci bir düşünür olduğudur….

Read more

Onur Bütün

Raya Dunayevskaya ile geç kalmış bir tanışma

Raya Dunayevskaya’nın ‘Rosa Luxemburg – Kadınların Kurtuluşu ve Marx’ın Devrim Felsefesi’ kitabı, yayın hayatına yeni başlayan Köstebek Kolektif tarafından Melda Yaman çevirisiyle yayımlandı.

Read more