Language

Home / Vietnamese

Articles in Vietnamese

Peter Hudis

Chủ nghĩa Nhân Văn Marxist của Raya Dunayevskaya và sự thay thế cho chủ nghĩa tư bản

Originally appeared here: https://www.jacobinmag.com/2021/06/raya-dunayevskaya-marxist-humanism-anti-racism-capitalism-alienation   Nhà tư tưởng gốc Nga Raya Dunayevskaya là một nhân vật quan trọ…

Read more