Först maj: För ett humanistiskt alternativ till kapitalismen

The International Marxist-Humanist Organization

Sammanfattning: Internationella arbetardagen i backspegeln, idag och i framtiden.

Översatt av
Jens Johansson

I mer än 130 år har första maj högtidlighållits som den internationella arbetarrörelsens högtidsdag. Dagen firas för att minnas martyrerna vid Haymarket i Chicago, de som gav sina liv för oss. Många av de martyrerna var inte bara invandrare, utan också radikala fackföreningsaktivister. Den amerikanska staten visade ingen nåd för dem utan beskrev dem som farliga extremister. När trycket från den amerikanska polisen hårdnade runt August Spies, en av martyrerna, år 1887 sa han till poliserna att ”det kommer att komma en tid när vår tystnad kommer bli mer mäktig än de röster ni kväver idag”.

Sedan dess har den arbetande klassen skapat en enorm global rörelse, deltagit i revolutioner och upplopp, och utsatts för motstånd och ekonomiska kriser. Men vi har överlevt och vi fortsätter kampen.

Idag möter vi nya faror, men samtidigt uppstår också nya möjligheter för revolutionär förändring. Efter decennier av neoliberal globalisering som kraftigt försämrat välfärd och de organiserade arbetarnas makt, har den globala kapitalismen tagit en ny vändning i kölvattnet av den stora lågkonjunkturen 2008. Med den urvattnade ”återhämtningen” de senaste åren blir det mer och mer uppenbart att de senaste decennierna av neoliberal politik inte har lyckats med att undgå lagen om tendensen för vinstgraden att falla, såsom Karl Marx beskrev den för ca 150 år sen. Desperationen inom den styrande klassen över det problemet är avgörande för att förstå dagens situation.

Donald Trumps maktövertagande i USA, Jair Bolsonaros i Brasilien och andra liknande autokraters maktövertagande runt om i världen, flörtar alla med rasism, sexism, och främlingsfientlighet. De representerar en ny och farligare fas av statskapitalismen, en fas med fascistiska inslag. Därför behöver vi med all vår kraft motsätta oss Trumps planer på krig och intervention i Iran och Venezuela (för att läsa vårt statment om krisen i Venezuela, se ”Hands Off Venezuela! For Socialist Democracy!” 6:e april). Dessa nya makthavare tvekar inte för hot om kärnvapenkrig samtidigt som de beordrar våldsamma påtryckningar mot invandrare, muslimer, kvinnor, etniska minoriteter, intellektuella och arbetare. Allt det sker samtidigt som de påstår sig vara populister som representerar det ”verkliga” folket, och särskilt de som befinner sig utanför den ”korrupta” urbana eliten.

Å andra sidan har vi också kunnat se en fantastisk framväxt av radikala, revolutionära arbetarrörelser runt om i världen de senaste åren. I Mellanöstern har hoppet sedan den arabiska våren 2011 återuppväckts i Algeriet och i Sudan. I Syrien lever hoppet där kurderna fortsätter strida. Även den Palestinska rörelsen har visat på nytt liv i dess möte med de Israeliska massakrerna. I Frankrike har den neoliberala presidenten Emmanuel Macron endast förvärrat de sociala och ekonomiska ojämlikheterna, vilket är en av förklaringarna till att de gula västarna har växt fram i opposition mot hans politik.

I USA har en stor lärarstrejk brutit ut. De strejkande lärarna, där kvinnor leder strejkerna överallt, vann för inte så länge sedan en avgörande konflikt i West Virginia som kom att inspirera andra stater. I Iran mötte de islamistiska ledarna slagord såsom ”Ner med diktatorn!” i stora massprotester som utgjordes främst av arbetare på landet. I Chicago och på andra platser i USA försätter rörelsen mot polisvåld och det rasistiska strukturerna. The Women’s March och #MeToo-uppropet, rörelser för flyktingars rätt, ungdomsrörelser, rörelser mot våld och miljöförstöring, visar alla tecken på att dagens rörelser tillsammans utgör en riktig massrörelse i motståndet mot ”Trumpismen”.

The International Marxist-Humanist Organization vill se ett totalt avskaffande av det kapitalistiska systemet, inte bara ett avskaffande av neoliberala praktiker. Vi kämpar mot kapital- och klassförtryck, vi kämpar även mot förtryck baserat på etnicitet, kön och sexuell läggning. Vi strävar efter att utveckla ett genomförbart alternativ till kapitalismen – ett nytt humant samhälle – som kan ge riktning åt dagens frihetsrörelser.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments

FROM THE SAME AUTHOR