We Need to Celebrate the Life and Legacy of Rosa Luxemburg After 100 Years, January 1919-January 2019

Kevin B. Anderson

Summary: This article, translated by Hamid Vahed, was first published in English on January 15 in the International Marxist-Humanist — Editors

Translated by
Hamid Vahed

رزا لوکزامبورگ ٬ یک مارکسیست ٬یک انقلابی و یک فمینیست

نویسنده : کوین اندرسون

این ماه صدمین سالگرد درگذشت یکی از متفکرین و انقلابیون قرن گذشته است .رزا لوکزامبورگ (۱۸۷۱-۱۹۱۹) در لهستان متولد شد اما در رهبری جناح چپ احزاب سوسیال دمکرات آلمان و لهستان فعال بود . او در ۱۵ ژانویه در برلین توسط پروتو- فاشیست ها به قتل رسید . در آخرین روزهای زندگی اش او به قیام اسپارتاکیست ها یاری می رساند .جنبشی که سعی می کرد در ادامه ی انقلاب روسیه ٬ به انقلاب سوسیالیستی در آلمان تحقق ببخشد . قتل او توسط پروتو فاشیست ها که افسران سابق ارتش بودند جنبش سوسیالیستی آلمان را از داشتن یک رهبر انقلابی آگاه محروم ساخت و بطور جدی شانس گسترده شدن انقلاب روسیه به غرب یعنی سرزمین های اصلی سرمایه داری را تضعیف کرد . همین موجب شد تا راه برای به قدرت رسیدن نازی ها در ۱۴ سال بعد هموار شود .

رزا که به عنوان یک متفکر و فعال انقلابی سوسیالیست شهرت داشت تا انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ نسبت به لنین و تروتسکی از معروفیت بیشتری برخوردار بود . میراث او برای سالیان طولانی به فراموشی سپرده شد . و هنوز هم در موسسات تحقیقی آثار او کمتر مورد توجه قرار می گیرد .

زندگی لوکزامبورگ امروزه هم به ما انگیزه می دهد . نخستین نوشته او در سال ۱۸۹۸ یعنی زمانی که تنها ۲۷ سال داشت منتشر شد . در این نوشته او به شدت از سوسیال رفرمیزم انتقاد کرد .به عقیده او این سوسیالیزم توانایی حل مشکلات سرمایه داری را نداشت . او به طور مشخص تئوریسین مارکسیست ٬ ادوارد برنشتین را مورد انتقاد قرار داد . برنشتین بر این عقیده بود که اصول ضد سرمایه داری سوسیالیزم اولیه باید جایش را به به مبارزه برای یک سری اهداف کوچک تر در پارلمان و سازماندهی اتحادیه ها بدهد . این مقاله موجب شد تا لوکزامبورگ در عداد متفکرین مهم جنبش سوسیالیستی در جهان درآید .

لوکزامبورگ همچنین مقالات متعددی در مورد دمکراسی انقلابی و خلاقیت انقلابی جنبش خودجوش از پایین نگاشت . جزوه ی 1906 او با عنوان ” اعتصاب توده ای ” کاراکتر اساسی خودجوش اعتصاب خوبخودی عظیم توده ای را در انقلاب 1905 را مورد تحلیل قرار داد و نشان داد که کارگران در جریان مبارزه می آموزند و خود را رشد می دهند . این رشد نه تنها در استراتژی و تاکتیک بلکه خود را در عقابد انقلابی نیز نشان می دهد . در تداوم چنین منطقی ، او دیدگاه لنین در مورد مفهوم سازمان انقلابی پیشتاز را مورد نقد قرار داد . در عین حال، ضمن پشتیبانی از انقلاب بلشویکی 1917 روسیه ، از دولت تک حزبی انتقاد کرد . او داهیانه پیش بینی کرد که با این وضعیت ، انقلاب روسیه از اهداف دمکراتیک خود منحرف خواهد شد . البته دیگرانی هم بودند که از بلشویک ها انتقاد می کردند ولی انتقادات آنها از موضع راست و محافظه کارانه بود .بطور مثال انتقاداتی که از طرف لیبرال ها و سوسیالیست های میانه به بلشویک ها می شد. این ها می گفتند اقدام انقلابی در مسیر مستقیم سوسیالیستی شتابزده و زودرس بوده و حمله به مالکیت و دولت صحیح نبوده است .

در 1918 هنگامی که رزا جزوه ی “انقلاب روسیه ” را می نوشت ، در زندان آلمان نشسته بود . او تمامی سال های جنگ را در زندان به جرم افشاگری علیه میلیتاریسم و جنگ در زندان به سر برد .در همان سلول زندان در سال 1915 ” جزوه ی ژونیوس ” را نگاشت . در این جزوه رزا از موضع مارکسیستی به انتقاد از جنگ و میلیتاریسم پرداخت . او اکثر سوسیالیست های همزمان خود را که برای سرمایه داری خصلت ترقی خواهانه قائل بودند به نقد کشید . نزد رزا ، جنگ جهانی اول که 10 میلیون کشته برجا گذاشت ، بازگشت به بربریت در قلب تمدن سرمایه داری بود .

البته این اولین بار نبود که رزا به انتقاد از امپریالیزم می پرداخت . شاهکار او در 1913 ،”انباشت سرمایه ” توضیح امپریالیزم از موضع مارکسیستی بود در این کتاب او به این موضوع پرداخت که امپریالیزم و اشغال استعماری برای حیات سرمایه داری ضروری است . این نیاز که به دلیل بحران های اقتصادی خود را نشان می دهد به جنگ منجر می شود . در همین کتاب او توضیح داد که چگونه نیروهای امپریالیستی ، دهقانان هندوستان ، الجزائر و چین را قتل عام کرده و مردم را به قحطی و گرسنگی کشاندند و زمین هایشان را از چنگ شان در آوردند .

رزا لوکزامبورگ همچنین از موسسین اولیه ی فمینیزم سوسیالیستی بود . او تعداد زیادی مقاله در مورد زنان کارگر و زن و انقلاب نوشت . او همواره سعی می کرد جنبش زنان را به جنبش سوسیالیستی پیوند بزند . حساسیت عمیق نسبت به ستم وارده بر زنان و مقاومت در میان آثارش دیده می شود .از جمله آثار او می توان به نقش رهبری کننده ی زنان در اعتصاب توده ای 1905 در روسیه و زنان به بردگی کشیده شده در مقاله اش با عنوان بردگی در دنیای یونانی – رومی را اشاره کرد .

ترجمه : بخشی از فعالین سیاسی چپ در لوس آنجلس

ژانویه 2019

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments

FROM THE SAME AUTHOR